Så funkar det!

kartan

Välj ett av de aktiva länen på Sverigekartan för att sedan välja vilken kommun du vill undersöka

sokmonitorr

Databasen

Databasen innehåller statistik gällande:

databasinnehalll

Under GRUNDFAKTA hittar du information om geografi och invånarantal.

Under PRIVATA SEKTORN hittar du information om företagsledning och företagstyper samt antal sysselsatta inom dessa.

Under KOMMUNALA SEKTORN hittar du information om politik, nämnder, förvaltning, chefer, anställda av kommunen samt löner.

Under IDEELLA SEKTORN hittar du information om föreningslivets styrelser, medlemsbaser, funktionärer och bidrag från kommunen.

Under BRANSCHER hittar du information olika branscher och utbildningsnivåer.

Under JÄMSTÄLLDHETSMÅLEN hittar du information om de fyra jämställdhetsmålen, uppsatta av regeringen: makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda arbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dessa mål är indelade i indikatorer som rör allt från representation inom högt uppsatta poster till inkomst, ohälsotal, användning av föräldraförsäkringen, anmälda misshandelsbrott och mycket mer.

Du kan enkelt navigera mellan flikarna genom att klicka på de blåa rubrikerna. Statistiken förgrenar sig nedåt, från en övergripande nivå till en alltmer detaljerad.

kallhanvisning


Jämförelsefunktionen

Vad det gäller de fyra jämställdhetsmålen finns de kategoriserade utifrån ett antal indikatorer så att du enkelt kan jämföra hur långt olika kommuner har kommit i sin strävan efter att uppnå var och ett av målen.

 Välj först vilken kommun som du vill jämföra med, genom att trycka på Jämför kommun, till höger:

jamstalldhetsmalen

 

Välj sedan ett Jämställdhetsmål och en indikator, exempelvis:

 indikator


Tryck sedan på vågskålen till höger för att få upp statistiken för den kommun som du vill jämföra med:

vagskal

 

Statistiken för den andra kommunen kommer då upp som ett pop-up fönster:

popup.ekon 

 

 

Finns i kommunen

Till höger bredvid kartbilden finns en filtrering för att se vilka verksamheter som finns i kommunen samt var de finns placerade geografiskt. Denna funktion ger en överblick och håller på att utvecklas för att kunna ge underlag för en mer jämställd stadsplanering.

finnsikommunen


Utveckling över tid

I de vänstra hörnet i varje box hittar du en symbol av en klocka. Om du klickar på den hittar du mer statistik som visar utvecklingen över tid.

klocka

 

Statistiken visas i ett pop-up fönster:

popup.figurer

Här hittar du två flikar, den ena med figurer som visar fördelningen mellan könen procentuellt och den andra som visar ett diagram:

popup.diagram

Skriv ut E-post

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.