Det genusrelaterade våldet

Olika former av våldsuttryck kan ofta kopplas till manlighetsideal eller den frustration som dessa ideal kan ge upphov till. 85 procent av de som misstänks för våldsbrotten i Sverige är män och cirka 60 procent av offren för dessa brott är män. Ofta handlar det alltså om män som våldsför sig på andra män. I fyra av tio fall är offret dock en kvinna och förövaren med stor sannolikhet en man. Detta våld sker allt som oftast inomhus i nära relationer, till skillnad från våldet som drabbar män där förövare och offer vanligtvis inte känner varandra. Våldet som riktas mot kvinnor har ofta en annan karaktär även om olika former av våld ofta grundar sig i att en individ anser sig ha rätt att kontrollera en annan. Då våld i nära relationer ofta utgår från olika former av beroende mellan individer och ofta är starkt kopplat till skamkänslor finns det anledning att tro att det finns ett stort mörkertal. Detta gäller både i de fall där offret är kvinna som i de fall där offret är man.

De anmälda våldtäkterna har, likt anmälda misshandelsfall, ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Detta har, enligt BRÅ, flera orsaker. En del av ökningen beror på att den nya sexualbrottslagstiftning rubricerar vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu som våldtäkt. Även förändringar i anmälningsbenägenheten kan ha påverkat hur många våldtäkter som har anmälts.

Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Den Nationella trygghetsundersökningen NTU ger oss en bättre bild av hur brottsligheten ser ut, med uppgifter om både offer och gärningsmän vilket saknas i kriminalstatistiken. Denna visade att endast omkring en 20 % av alla sexualbrott i landet anmäldes 2011.

Källa:
- Våld och misshandel, BRÅ
- Kvinnomisshandel, BRÅ
- Våldtäkt och sexualbrott, BRÅ
- Mäns våld mot kvinnor och män, BRÅ

Skriv ut Email

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.